گزارش فرهنگي-اجتماعي
فرهنگ ترافيك ، مقوله اي كه كمتر واكاوي شده

tasadof

فرهنگ مقوله اي بسيار فراگير است كه همه جنبه هاي رفتار عيني و ذهني افراد يك جامعه را در بر ميگيرد . آنچه در اين يادداشت كوتاه بررسي ميشود ، حاصل مشاهدات دو ساعته امروز دوم بهمن ماه در خيابانهاي گناباد است .

صبح امروز پنجشنبه ، هوا سرد و يخبندان بود . مردم گناباد كه به اين هوا عادت ندارند ، امروز كمي ديرتر به خيابانها آمدند . ساعت 10 صبح ، بتدريج خيابانها و سپس پياده روها شاهد حضور مردمي بود كه براي خريد روز مادر و البته مايحتاج ايام نوروز در تردد بودند .

فرصت را غنيمت شمردم تا در يك روز سرد ، رفتار رانندگان خودروها را نظاره گر باشم . همان اول وقت ، يك خورو 206 و يكدستگاه پژو 405 كه راننده و سرنشينانشان جوان بودند ، با سرعتي سرسام آور از سمت ميدان امام خميني به سمت ميدان سرباز كورس گذاشته بودند .

گفتم شايد دانشجوياني باشند كه پس از شب زنده داري ، ناگهان يادشان افتاده كه بايد بروند دانشگاه ، ولي فاصله ميدان امام تا ميدان سرباز بيش از دو كيلومتر نيست كه اگر پياده هم بخواهي اين مسير را بپيمايي بيش از ده دقيقه طول نميكشد .

چند قدم آنطرف تر ( كوچه جنب موسسه قرض الحسنه انصار المهدي ) كه به سمت خيابان غفاري يكطرفه نيز هست ، يكدستگاه پرايد در خلاف جهت وارد كوچه شده و ضمن ايجاد راهبندان اصرار داشت بقيه رانندگاني كه در مسير خودشان درحال حركت بودند ، به او راه بدهند .

مسيرم را از همان كوچه به سمت مركز انتقال خون ادامه ميدهم . در همان كوچه نيز يكدستگاه خودرو با سرعت تمام حركت ميكند ، فكر ميكنم سرعتش بالاتر از از صد كيلومتر باشد . اين در حالي است كه حداكثر سرعت مجاز در خيابانهاي اصلي شهر بيش از 40 كيلومتر نيست .

اكنون وارد خيابان امام خميني ( روبروي شهرداري گناباد ) شده ام ، مكاني كه حدود 15 دستگاه تاكسي در حاشيه خيابان پارك كرده اند و البته به راحتي ميتواني بصورت دربستي به هر نقطه اي از شهر كه بخواهي تردد كني .

آنجا هم در محل توقف ممنوع يكدستگاه خودرو وانت نيسان پارك شده و قصد دارد از پارك خارج شود و خارج ميشود ، نه از چراغ راهنما استفاده ميكند و نه علامتي ، و ناگهان وارد خيابان ميشود . از آنطرف هم يكدستگاه خودرو ساخت چين كه نميدانم اسمش چه بود در جهت خودش در حال حركت است كه با خروج ناگهاني نيسان ترمز ميكند و البته مشاجره . مشاجره اي كه راننده نيسان انگار طلبكار است !!

مسير ميدان غدير تا ميدان امام را مي پيمايم و انواع تخلفات رانندگي كاملا مشهود است . از خير همه ميگذرم ، ولي خط كشي عابر پياده عرض خيابان در ابتداي وروردي ميدان امام به خيابان امام جالب است ! بيست دقيقه تامل كردم ، يك پيرمرد در حالي كه عصا در دست دارد و پشت سرش دو خانم به همراه يك پسر بچه چهار پنج ساله قصد عبور از روي خط عابر را دارند . همه خوروها اما عجله شان بيشر است !

10 دقيقه طول ميكشد كه يك خودرو توقف ميكند تا عابرين از خط ويژه بگذرند و البته با چراغ و بوقهاي گوش خراش خودروهاي پشت سرش مواجه ميشود .

بگذريم كه مثنوي هفتاد من كاغذ ميشود و البته ملال آور .....

ميخواهم به اين نكته اشاره كنم كه ابتدا تا انتهاي اين شهر را با سرعت مطمئنه و رعايت جوانب احتياط ميتوان ظرف 12-15 دقيقه پيمود.

چرا سلامتي و جان و مال خودمان را به خطر مي اندازيم ؟

 

tasadof-m

 

چرا به خودمان اجازه ميدهيم كه با تجاوز به حقوق ديگران ، جان و مال آنها را به خطر انداخته و چه بسا خانواده هايي را داغدار كنيم و البته خودمان نيز سالها به عذاب وجدان گرفتار باشيم ؟

......

رضا مقيمي كاخكي