گزارش تصويري سفر وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي به گناباد

 سفر آقاي دكتر نمكي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي به شهرستان گناباد در روز جمعه 98/5/4

در اين سفر كه موجبات رضايت آقاي دكتر نمكي را به دنبال داشت برگ زرين ديگري بر كارنامه دانشگاه علوم پزشكي گناباد و افتخارات شهرستان افزوده شد.

V-1 4

V-1 1

V-1 2

V-1 3

V-1 4

V-1 5

V-1 6

V-1 18

V-1 19

V-1

V-1 10

V-1 12

V-1 13

V-1 14

V-1 15

V-1 16

V-1 17

V-1 11

V-1 9

V-1 8

V-1 7

V-1 20

V-1 21

V-1 22

V-1 23

V-1 24

V-1 25

V-1 26

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی